30 ngàn tỷ được rót vào 2 dự án đại đô thị ở TPHCM

Gần 30 ngàn tỷ ĐÃ rót xuống để chuẩn bị mặt bằng của hai dự án đại đô thị này.
So với nửa năm trước thì tổng số tiền tăng thêm cũng khoảng 3 ngàn tỷ.
Nguồn số liệu tham khảo: trích dẫn từ BCTC VHM.